Fresh saffron - saffron tươi

Từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng chỉ biết đến loại sợi Saffron super negin/negin. Là loại đã được ngắt bỏ phần chân vàng đi, chỉ giữ lại phần nhụy hoa màu đỏ phía trên – là phần có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Lần đầu tiên Saffron Việt Nam nhập khẩu loại Saffron tươi nguyên sợi, mà chưa có một cơ sở nào khác nhập khẩu được sợi saffron tươi này.

Giảm giá!
750,000